توضیحات و آدرس محل برگزاری

ضمن تشکر از افرادی که ثبت نام کرده اند خواهشمند است به توضیحات زیر حتما توجه فرمایید: از ساعت ۸ تا ۹صبح روز سه شنبه ۴ تیرماه، کارتهای ثبت نام در ورودی سالن محل برگزاری همایش توزیع شده و مراسم افتتاحیه از

سخنرانان و ارائه کنندگان چهارمین همایش

این همایش با همکاری ساتبا، توانیر و دیگر ارگان ها و نهادهای متولی در حوزه خورشیدی برگزار می گردد. در ادامه لیست سخنرانان و ارائه کننده های بخش های مختلف همایش اعم از سخنرانان مراسم افتتاحیه؛ ارائه کنندگان پنل های همایش و

کارگاههای تخصصی

ظرفیت کارگاه طراحی و نصب عملی تاریخ ۶و۷ تیرماه نیز تکمیل شد و دوره جدیدی برای تاریخ ۱۲ و ۱۳ تیر باز شده است. تور و کارگاه طراحی الکتریکال نیز در حال تکمیل شدن است. به  شرکت کنندگان در بخش کارگاهها نیز