فایل های ارائه شده در همایش

فایل های ارائه شده در سومین  همایش نیروگاه های خورشیدی آماده دریافت است. جهت دانلود فایل ها نیاز به پسورد است که برای همه ثبت نام کننده های همایش پسورد اختصاصی پیامک شده است. توجه ۱: این لینک تا یک هفته فرصت

تور بازدید از نیروگاه خورشیدی

دبیرخانه سومین همایش نیروگاه های خورشیدی اقدام به برگزاری تور بازدید از نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۳۰ کیلووات در تهران کرد. این نیروگاه طوری طراحی شده که تمامی مدلهای مختلف نیروگاه های خورشیدی را می توان در آن دید و به عنوان

کارگاه های تخصصی همایش سوم

توجه: همه کارگاه های زیر در موعد مقرر و با ظرفیت کامل برگزار گردید. فقط کارگاه طراحی و نصب عملی نیروگاه های خورشیدی دوباره و در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مهرماه تکرار می شود که می توانید از لینک مربوطه در زیر